Työxi2.0 -hanke

Työxi2.0 -hanke on Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen hallinnoima työllistämistä ja työelämävalmiuksia edistävä hanke, jonka tavoitteena on hyödyntää aiempia kokemuksia työllistämisen osalta pitkäaikaistyöttömien ja vaikeassa työasemassa olevien henkilöiden kohdalla Kouvolassa.

Hanke tulee tekemään tiivistä yhteistyötä muiden Kouvolan työllisyyspoliittisen avustuksen saaneiden toimijoiden kanssa sekä Kouvolan kaupungin ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

Hankkeen asiakkaita ovat 100 % -palkkatukeen oikeutetut ja työkokeiluun työllistettävät. He sijoittuvat pääsääntöisesti Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen omiin toimintayksiköiden työtehtäviin tai yhteistyön myötä yhteistyökumppaneiden toimintayksiköihin. Hankkeen asiakkaan oma osaaminen, kiinnostus ja työkyky vaikuttavat siihen, millaiseen tehtävään hänet ohjataan. Tarjolla on esim. korttelikoti-, autoteam-, kotiapu- tai toimistotyöntekijän tehtäviä.

Työtehtävien suhteen pyritään löytämään aina asiakasta parhaiten palveleva tehtävä ja jokaisen hankkeen asiakkaan kanssa laaditaan yksilöity suunnitelma, mitä työllistymisjakson aikana tavoitellaan ja millä keinoin tavoitteeseen pääseminen toteutetaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman monelle löytyisi hankkeen asiakkuuden jälkeen jatkopolku joko avoimille työmarkkinoille tai ammatilliseen koulutukseen.

 

Työxi2.0 -hankkeen toteutuksesta vastaa hanketiimi, johon kuuluu hankevastaava ja kaksi hanketyöntekijää. Hankkeen hallinnointi ja organisointi ovat hankevastaavan päätehtävä ja hanketyöntekijät toteuttavat hankesuunnitelmaa käytännössä hankkeen asiakkaiden kanssa työyksiköissä. Hanketyöntekijät ohjaavat hankkeen asiakkaita työtehtävissä sekä tavoitteiden pääsemiseen.

Hankkeen asiakkaille tarjotaan lyhytkestoisia koulutuksia ammatillisen osaamisen kehittämiseksi ja työelämävalmiuksien parantamiseksi. Näitä voi olla esim. hygieniapassi-, ensiapu-, työturvallisuus- ja kuljettajan ammattipätevyyskoulutukset.

Tärkeintä on hankkeen asiakkaan oma halu ja motivaatio työelämässä. Tässä Työxi2.0 -hankkeen työntekijät tekevät parhaansa ohjaten ja motivoiden tavoitteiden saavuttamisessa.

 

 

Hankkeen yhteystiedot:

Tuomas Valtonen

hankevastaava

p. 0400 282 710

 

Ninni Reponen

hanketyöntekijä

p. 040 756 2082

 

Riina Pasi

p. 044 202 0232

 

Sähköpostit hankehenkilöstölle ovat muotoa etunimi.sukunimi@kouvolankorttelikodit.fi