FI | EN| RU

TYÖXI -hanke

TYÖXI -hanke on Kouvolan kaupungin alueella toimiva työllistämistä ja työelämävalmiuksia edistävä hanke. Hankkeen kohderyhmän muodostavat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeassa työasemassa olevat henkilöt, myös nuoret ja maahanmuuttajat kuuluvat kohderyhmään. Hankkeen asiakkaat ovat joko palkkatuella (100%) tai työkokeilulla työllistettyjä. Lisäksi hankkeen asiakkaina ovat Kouvolan kaupungin velvoitetyöllistetyt, joille hanke tarjoaa työllistymispaikan.

Hankkeeseen työllistyvät asiakkaat sijoittuvat työllistymisjakson ajaksi Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen omiin yksiköihin eri tehtäviin esimerkiksi vastaava työntekijä, KotiApu-, AutoTeam tai toimistotyöntekijä. Asiakkaan erityisosaaminen pyritään huomioimaan työtehtävissä, joita voivat olla esimerkiksi tiedotus- tai tietotekniikkatehtävät.

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hankkeen aikana yksilöity työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on löytää jokaiselle hankkeen asiakkaalle yksilöity ratkaisu, joka voi olla avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai muihin työllistämistä edistäviin palveluihin sijoittuminen.

Hankkeen toteuttamisesta vastaa kolmihenkinen henkilöstö. Projektikoordinaattorin vastuulla on hankkeen hallinnointi ja organisointi. Työelämävalmentaja vastaa hankkeen asiakkaiden työelämävalmiuksien kehittämisestä sekä ohjauksesta työllistymisjakson aikana. Työurasuunnittelija vastaa hankkeen asiakkaiden työllistymissuunnitelmien ja tavoitteiden toteuttamisesta sekä yritysyhteistyöverkoston luomisesta.

Tiivis ja toimiva yhteistyöverkosto muiden työllistämistyötä tekevien toimijoiden kanssa edesauttaa hankkeen toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista. Hankkeen tavoitteena on luoda toimiva yritysyhteistyöverkosto työllisyyden edistämiseksi.

Korttelikodeilla on mahdollista työskennellä alla luetelluissa työtehtävissä. 
Mahdolliset tukimuodot työllistymiseen ovat:

  • työkokeilu (max 6 kk)
  • palkkatuki (max 12 kk)

K

Korttelikotityöntekijä

Työskentelevät tuvilla vastaavan ohjeistamien työtehtävien mukaisesti, työtehtäviin kuuluvat asiakaspalvelutehtävät, sekä huolehtivat tupien yleisilmeestä.

V

VASTAAVAT

Jokaisessa korttelikotien yksikössä toimii vastaava, joka vastaa toiminnan kehittämisestä ja organisoimisesta, sekä toimii yksikössä lähiesimiehenä työllistetyille henkilöille.

K

KotiApu - työntekijä

Työskentelee KotiAvussa, työtehtäviin kuuluu vastaavan ohjeiden mukaisesti keikkojen hoitaminen, asiakkaina lähinnä vanhukset ja vajaakuntoiset henkilöt, jotka tarvitsevat apua kotinsa siistimistyössä.

A

AutoTeam - työntekijä

Työnkuvia voivat olla AutoTeamissä joko autonkuljettajana (vaaditaan C-kortti) tai apukuskina toimiminen, sekä muut vastaavan ohjeistamat työtehtävät.

K

Kiertävät työntekijät

Työtehtävät voivat olla sovitusti hyvinkin erilaisia, liittyen esimerkiksi:askarteluohjaukseen, ATK-ohjaukseen, jumppatuokioiden ohjaamiseen tai terveysneuvontaan niin työntekijöille kuin asiakkaille.

Kiinnostuessasi Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry:n tarjoamista työllistämistukipaikoista, keskustele asiasta ensin työvoimavirkailijan kanssa ja selvitä mitkä tukimuodot ovat sinulla käytettävissä!

Tämän jälkeen voit ottaa yhteyttä korttelikotien projektityöntekijöihin ja varata haastatteluajan.

Y

Yhteydenotot haastatteluaikoja varattaessa

Työvalmentaja
Yhteydenotot työhaastatteluihin
Kati Saine
puh. 040 756 2082
kati.saine@kouvolankorttelikodit.fi

Työurasuunnittelija
Yhteydenotot työhaastatteluihin
Sanna Sirenius

puh. 044 202 0232
sanna.sirenius@kouvolankorttelikodit.fi

Close Menu