Mikä TYÖXI 2.0 -hanke?

TYÖXI 2.0 -hanke on Kouvolan kaupungin alueella toimiva työllistämistä ja työelämävalmiuksia edistävä hanke. Hanke aloitti toimintansa vuoden 2021 alusta ja on kestoltaan kolmivuotinen.

 

Hankkeen kohderyhmän muodostavat pitkäaikaistyöttömät ja vaikeassa työasemassa olevat henkilöt. Lisäksi nuoret ja maahanmuuttajat kuuluvat hankkeen kohderyhmään. Hankkeen asiakkaat ovat joko palkkatuella (100%) tai työkokeilulla työllistettyjä. Lisäksi hankkeen asiakkaina ovat Kouvolan kaupungin velvoitetyöllistetyt, joille hanke tarjoaa työllistymispaikan.

 

Mitä hankkeessa tehdään?

Hankkeeseen työllistyvät asiakkaat sijoittuvat työllistymisjakson ajaksi Kouvolan Korttelikotiyhdistyksen omiin yksiköihin tai yhteistyökumppaneiden toimintoihin erilaisiin työtehtäviin.

 

Työtehtäviä on useita erilaisia ja ne on jaettu vaativuustasonsa mukaisesti neljään eri ryhmään. Hankkeeseen työllistyvän henkilön erityisosaaminen pyritään huomioimaan työtehtävissä.

 

Työllistymisjakson aikana asiakkaille tarjotaan tukea työmarkkinoille palaamiseksi erilaisen koulutusten, keskustelujen ja ryhmätoiminnan keinoin. Seuraavasta palvelutarjottimesta valitaan asiakkaalle sopivat toimet alkukartoituksen yhteydessä.

Mikä hankkeen tavoite on?

 

Jokaiselle asiakkaalle laaditaan hankkeen aikana yksilöity työllistymissuunnitelma. Tavoitteena on löytää jokaiselle hankkeen asiakkaalle yksilöity ratkaisu, joka voi olla avoimille työmarkkinoille, koulutukseen tai muihin työllistymistä edistäviin palveluihin sijoittuminen.

 

Ketkä hanketta toteuttavat?

 

Hankkeen toteuttamisesta vastaa kolmihenkinen henkilöstö.

 

Projektikoordinaattorin vastuulla on hankkeen hallinnointi ja organisointi.

 

Hanketyöntekijät vastaavat omien vastuu yksiköidensä asiakkaiden ohjaamisesta ja hankkeen tavoitteiden toteutumisesta.