Korttelikotiyhdistys tarjoaa työllistymismahdollisuuksia pitkäaikaistyöttömille ja vaikeasti työllistyville henkilöille. Yhdistyksellä on paikkoja opiskelijaharjoittelijoille,  yhdyskuntapalvelua tai siviilipalvelusta suorittaville sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkialle. Lisäksi Työxi 2.0 hankkeen kautta on mahdollisuus päästä työkokeiluun tai palkkatuettuun työhön. Katso lisää Työxi 2.0 hanke -välilehdeltä.

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA

Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu, jota järjestetään pitkään työttöminä olleille henkilöille työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi sekä tukemaan toimintakykyä ja elämänhallintaa.

 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistumisesta sovitaan aktivointisuunnitelmassa, joka laaditaan yhdessä asiakkaan, TE-toimiston asiantuntijan ja sosiaaliohjaajan/sosiaalityöntekijän kanssa.

 

Kuntouttavan työtoiminnan sisältö sovitaan asiakkaan tavoitteiden ja työ- ja toimintakyvyn mukaisesti. Kuntouttava työtoiminta voi olla esimerkiksi avustavia tehtäviä työpaikalla tai ryhmämuotoiseen toimintaan osallistumista. Työtoimintaan osallistumisesta sovitaan yksilöllisesti 1-4 päivänä viikossa. Sopimukset ovat kestoltaan vähintään 3 kk mittaisia.

 

Kouvolan korttelikotiyhdistys tarjoaa monimuotoista kuntouttavaa työtoimintaa eri yksiköidemme avustavissa tehtävissä. Osallistuessa kuntouttavaan työtoimintaan asiakkaalle tarjotaan elämänhallintaan liittyvää yksilömuotoista ohjausta sekä työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Yhteistyössä: